פאה של סורה מהסדרה ממלכת הלבבות

פאה לתחפושת של גאקופו קאמוטי מסדרה ווקאלויד
פאה של סורה מסדרה ממלכת הלבבות