הגנת הלקוח בפופה

**    תוכן עמוד זה נלקח מאתר paypal.com ומציג את סעיף הגנת הקונה בהסכם המשתמש של PayPal.

       סעיף זה תקף על כל הרכישות אשר מועברות האמצעות Popa וע"י כך מגן על משתמשי Popa ועל כספם.

7.‏ הגנת קונה PayPal‏.

7.1 סוגי בעיות מכוסות.

'הגנת קונה PayPal' עוזרת לך במקרה שתיתקל בכל אחת מהבעיות הבאות:

 • "הפריט לא התקבל" (PayPal; או
 • "שונה משמעותית מהתיאור" (PayPal, אך הוא שונה משמעותית מהתיאור (SNAD‏). אם הבעיה שלך היא עסקה שלא אישרת, עיין בסעיף 8 להלן.
 • קיבלת פריט שונה לחלוטין. לדוגמה, קנית ספר וקיבלת DVD או אריזה ריקה.
 • מצב הפריט הוצג בצורה שגויה. לדוגמה, התיאור ציין "חדש" כאשר קנית את הפריט, אך הפריט היה משומש.
 • הפריט תואר כמקורי, אך אינו מקורי.
 • בפריט חסרים חלקים או תכונות חשובים, מבלי שהדבר צוין בתיאור בעת קניית הפריט.
 • קנית שלושה פריטים ממוכר, אך קיבלת שניים בלבד.
 • הפריט ניזוק באופן מהותי במהלך המשלוח.
 • הפגם בפריט תואר כראוי על-ידי המוכר.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינך רוצה בו לאחר שקיבלת אותו.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינו עומד בציפיותיך.
 • הפריט היה שרוט קלות ותואר במצב משומש.
 • שילמת את הסכום המלא של הפריט בתשלום אחד מחשבונך. פריטים שנקנו במספר תשלומים אינם זכאים.
 • שלחת את התשלום למוכר בדרכים הבאות:
 • עבור פריטי eBay‏:
 • באמצעות הלחצן 'שלם עכשיו' ב-eBay או באמצעות חשבונית eBay; או
 • באמצעות הכרטיסייה 'שלח תשלום' בחשבונך, על-ידי בחירה ב'פריט eBay' או ב'שלם עבור פריטי eBay' והזנת הפרטים הנדרשים.
 • עבור פריטים שנקנו באתרים אחרים:
 • באמצעות הכרטיסייה 'שלח תשלום' באתר PayPal, על-ידי לחיצה על הכרטיסייה 'קנייה' או על-ידי בחירה בלחצן 'תשלום באמצעות PayPal' או על-ידי בחירה ב-PayPal באופן אחר כחלק מתהליך תשלום בקופה של מוכר.
 • פתחת מחלוקת תוך 45 יום מהמועד שבו שלחת את התשלום - ולאחר מכן ביצעת באתר את תהליך יישוב המחלוקות, המתואר להלן תחת 'יישוב מחלוקות'.
 • חשבונך במצב תקין.

פריט הינו "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא שונה באופן מהותי מהתיאור שהמוכר סיפק באתר שלו או ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

פריט אינו "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא דומה באופן מהותי לתיאור שהמוכר ציין ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות: 

7.2 דרישות הזכאות.

כדי להיות זכאי ל'הגנת קונה PayPal', עליך לעמוד בכל הדרישות הבאות:

 1. עבור פריטים שנקנו ב-eBay, חפש את הודעת הגנת הקונה של PayPal או eBay ברישום ב-eBay‏. אם מופיעה הודעה, ואתה עומד בדרישות הזכאות, אזי הקנייה שלך מכוסה על-ידי 'הגנת קונה PayPal‏'. הודעת הגנת הקונה משתנה לפי אתר האינטרנט של eBay‏. על ההודעה להופיע בחלק העליון של הרישום, ולא תחת הכרטיסיות 'תיאור' או 'משלוח ותשלום'. אם רישום הפריט אינו כולל את הודעת הגנת הקונה, הוא אינו זכאי ל'הגנת קונה PayPal‏'.

7.3 פריטים לא זכאים.

'הגנת קונה PayPal' חלה רק על תשלום PayPal עבור מוצרים מוחשיים ופיסיים מסוימים. תשלום עבור הפריטים הבאים אינוזכאי להחזר במסגרת 'הגנת קונה PayPal‏':

 • פריטים לא מוחשיים, כולל מוצרים דיגיטליים (בכפוף לחריגים המפורטים בסעיף 7.6)
 • שירותים
 • נדל"ן
 • בתי עסק (כאשר הינך קונה עסק)
 • כלי רכב, כולל אופנועים, קרוואנים, כלי טיס וכלי שיט
 • פריטים מותאמים אישית
 • כרטיסי נסיעה, כולל כרטיסי טיסה
 • פריטים האסורים לפי מדיניות השימוש הנאות של PayPal או לפי מדיניות הפריטים האסורים או המוגבלים של eBay‏
 • פריטים שאתה אוסף באופן אישי או מסדיר את איסופם בשמך, כולל בנקודת מכירה קמעונאית
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור
 • פריטים שווי-ערך למזומנים, כולל כרטיסי מתנה או כרטיסים משולמים מראש
 • תשלום אישי
 • פתח מחלוקת. פתח מחלוקת תוך 45 יום מתאריך ביצוע התשלום כדי לשאת ולתת עם המוכר בנוגע ליישוב המחלוקת.
 • הסלם את המחלוקת לתביעה. אם אתה והמוכר אינכם מצליחים להגיע להסכמה, תוכל להסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום מתאריך פתיחת המחלוקת. עליך להמתין שבעה ימים לפחות מתאריך התשלום כדי להסלים מחלוקת מסוג "הפריט לא התקבל" ($2,500 דולר אמריקאי ומעלה (או שווה-ערך במטבע אחר). אם לא תסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום, PayPal תסגור את המחלוקת לצמיתות.
 • הגב במהירות לבקשות של PayPal לקבלת פרטים. במהלך התביעה, PayPal‏ עשויה לדרוש ממך לספק תיעוד התומך בעמדתך.
 • בצע במהירות את הבקשות של PayPal בנושא משלוחים. עבור תביעות "שונה משמעותית מהתיאור" (PayPal בדרך כלל תבקש ממך לשלוח - על חשבונך - את הפריט בחזרה למוכר או אל PayPal או אל צד שלישי ולספק הוכחת מסירה. עבור עסקאות שסכומן הכולל נמוך מ-$250 דולר אמריקאי, הוכחת מסירה מהווה אישור שניתן לצפות בו באינטרנט, אשר כולל את כתובת המסירה ומציין לפחות עיר/מדינה או מיקוד, תאריך מסירה ואת כתובת ה-URL לאתר של חברת השילוח, אם בחרת באפשרות 'אחר' בתפריט הנפתח של המשלוח. עבור עסקאות שסכומן $250 דולר אמריקאי ומעלה (או שווה-ערך במטבעות אחרים, כמפורט בטבלה שלהלן), עליך גם לקבל אישור חתימה עבור המסירה. דרישת אישור חתימה עבור 1000 ש"ח: 
 • תהליך יישוב תביעה. לאחר הסלמת מחלוקת לתביעה, PayPal תקבל החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר. ייתכן שתתבקש לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרה או כל פריט אחר ש-PayPal תציין. PayPal שומרת את הזכות לקבל החלטה סופית לפי שיקול דעתה לטובת הקונה או המוכר. במקרים שבהם PayPal מקבלת החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר, על שני הצדדים לציית להחלטת PayPal‏. PayPal בדרך כלל תדרוש מהקונה לשלוח את הפריט שהקונה הגדיר כ-SNAD חזרה למוכר (על חשבון הקונה), ו-PayPal בדרך כלל תדרוש מהמוכר לקבל את הפריט חזרה ולהחזיר לקונה את מחיר הקנייה המלא וכן את עלויות המשלוח המקוריות. כאשר מוכר מפסיד בתביעה, המוכר לא יקבל החזר על עמלות PayPal או eBay הקשורות לעסקה. אם אתה מוכר ותפסיד בתביעה מסוג SNAD משום שהפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא, והפריט לא יושב לידיך (הוא יושמד).

גם אם התשלום שלך אינו זכאי ל'הגנת קונה PayPal', תוכל להגיש מחלוקת וליישב את הבעיה ישירות עם המוכר. עם זאת, PayPal לא תפסוק לטובתך אם תסלים את המחלוקת לתביעה כאשר פריט אינו זכאי ל'הגנת קונה PayPal‏'. 7.4 סכום הכיסוי.

אם אתה זכאי ל'הגנת קונה PayPal' ו-PayPal פוסקת לטובתך בתביעה, PayPal תחזיר לך את מחיר הקנייה המלא של הפריט ואת עלויות המשלוח המקוריות.

PayPal לא תחזיר לך את עלויות המשלוח להחזרה שתוציא על החזרת פריט "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) למוכר או לצד אחר שצוין על-ידי PayPal‏. אם המוכר מספק ראיות לכך שמסר את המוצרים לכתובתך, PayPal עשויה לפסוק לטובת המוכר בתביעת "הפריט לא התקבל" (INR), גם אם לא קיבלת את המוצרים.

7.5 יישוב מחלוקות.

אם אינך מצליח לפתור בעיה ישירות עם מוכר, תוכל לעבור אל מרכז יישוב המחלוקות ולבצע תהליך זה:

   

7.6 מחלוקות ותביעות בנוגע לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים.

בדרך כלל, מוצרים דיגיטליים אינם זכאים לכיסוי. עם זאת, אם תגיש מחלוקת עבור קניית מוצרים דיגיטליים בסכומים שאינם עולים על 15.99 ₪, PayPal עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחזיר את סכום העסקה מבלי לדרוש ממך להסלים את המחלוקת לתביעה.

PayPal עשויה להגביל את מספר ההחזרים על מוצרים דיגיטליים שתוכל לקבל. אם החזרים אלה מוגבלים או אם הקנייה אינה זכאית לכיסוי, תוכל עדיין לבצע את התהליכים הסטנדרטיים ליישוב מחלוקות של PayPal, המתוארים בסעיף 7, כדי לנסות לפתור את הבעיה ישירות עם המוכר.

7.7 הקשר בין תוכניות ההגנה של PayPal לבין הכחשות עסקה.

זכויות הכחשת עסקה בכרטיס אשראי, אם הן חלות, עשויות להיות רחבות יותר מתוכניות ההגנה של PayPal‏. ניתן להגיש הכחשות עסקה תוך למעלה מ-45 יום ממועד התשלום, הן עשויות לכסות פריטים שאינם מספקים גם אם אינם נחשבים ל-SNAD והן עשויות לכסות פריטים לא מוחשיים. תוכל להגיש מחלוקת/תביעה ב-PayPal או לפנות לחברת כרטיסי האשראי שלך ולנצל את זכויות הכחשת העסקה שלך. אינך רשאי לפעול בשני אפיקי הפעולה באותה עת או לבקש החזר כפול. אם יש לך מחלוקת או תביעה פתוחה ב-PayPal, ותגיש גם בקשה להכחשת עסקה בחברת כרטיסי האשראי שלך, PayPal תסגור את המחלוקת או התביעה, ויהיה עליך להסתמך על זכויות הכחשת העסקה שלך בלבד.

לפני פנייה למנפיק הכרטיס שלך או הגשת מחלוקת ב-PayPal, עליך לפנות למוכר כדי לפתור את הבעיה בהתאם למדיניות ההחזרה של המוכר, כמצוין במכרז או באתר שלו. 7.8 אין החזר כפול.

אינך רשאי להגיש מחלוקת/תביעה או לקבל החזר עבור קנייה במסגרת 'הגנת קונה PayPal' אם קיבלת כבר החזר עבור קנייה זו ישירות מ-eBay, מהמוכר או מחברת כרטיסי האשראי.