פטור ממיסים

דרג פריט זה
(1 הצבע)
16 דצמבר

תוכן זה לקוח מתוך אתר רשות המיסים ומופץ באדיבותPopa – קנייה ישירה מחו"ל.

הקלות ביבוא אישי של מוצרים: פטור מתשלום מכס עד 325$ ופטור מלא ממסי יבוא עד 75$

 

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, חתם על צווים לתיקון תעריף המכס ומס קניה, שמטרתם להקל על המייבאים מוצרים ביבוא אישי כדי לעודד תחרותיות ולהפחית את יוקר המחיה.

האחד - פוטר מתשלום מכס מוצרים ביבוא אישי שמחירם אינו עולה על 325$ (שווה ערך לכ- 1,200 ₪)

והשני- מעניק פטור מלא מתשלום מסי יבוא למוצרים בשווי של עד 75$ (במקום 50$ כיום)

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 4.12.11, כחלק מיישום המלצות ועדת טרכטנברג, ולאחר שהושלמה ההערכות ליישום ההחלטה, הוכן ברשות המסים צו, הפוטר מתשלום מכס ייבוא אישי של טובין, בהתקיים כל שלושת התנאים הבאים:

1. הטובין מיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר.

2. הטובין מיועדים לשימוש עצמי ולא לשימוש מסחרי . 

3. מחיר העסקה אינו עולה על 325 $ (שווה ערך ל-1,200 ₪ שנקבעו בהחלטת הממשלה )

על יבוא המוצרים במסגרת זו ימשיכו לחול מע"מ ומס קניה (אם חל).

כצעד משלים, קיבל שר האוצר את המלצת רשות המסים לקבוע הקלה נוספת המגדילה את הפטור הקיים בייבוא אישי, במשלוחי דואר או אוויר, על מלוא מסי היבוא עד לשווי של 75$.

כיום, ניתן לשחרר בפטור מלא ממסים טובין שערכם עד 50$.

בנוסף, ספרים, מוצרי הלבשה והנעלה שערכם עד 75$, פטורים אם נשלחו כחבילת שי.

תיקון הצו, מפשט את התהליך ומאפשר לייבא טובין לשימוש עצמי בשווי של עד 75$, בפטור מלא ממסי יבוא, גם אם אין מדובר בחבילות שי אלא ברכישה.

הפטורים לא יחולו ביבוא מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.

בעקבות השינוי צפוי הפסד הכנסות של כ- 60 מיליון ₪ לשנה.

למידע נוסף מאתר רשות המיסים לחץ -רשות המיסים